глава
  • Калциниран каолин

    Калциниран каолин

    Каолинот е неметален минерал.Тоа е еден вид глина и глинена карпа во која доминираат минералите од каолинитна глина.Чистиот каолин е бел, фин, мек и мек, со добра пластичност и отпорност на оган.Главно се користи во производството на хартија, керамика и огноотпорни материјали, а секундарно се користи во премази, гумени полнила, емајлирани глазури и суровини од бел цемент.